Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Management board | Boardroom meeting

De New York Stock Exchange eist dat het besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar een zelfevaluatie uitvoeren om vast te stellen of een comités plus haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening ben ervoor erbij zorgen dat besturen belanden bemand en geleid met gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn bij het nakomen van hen verplichtingen; en dat er betrouwbare processen zijn door aan https://board-room.nl/ de basisvereisten bij voldoen op gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden bestaan met de taak deze zij plus hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties en de prestaties van een directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek betreffende The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op beslist schaal van 1 zelfs 5 in termen met effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” is en één “niet met allemaal effectief “). De overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board over de vaardigheden en belevenis beschikt deze nodig zijn om toezicht te houden bij hun bedrijf.

the boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) met de bedrijven die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) is van mening dat hen bedrijf het prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed kan beoordelen. Langduriger aandacht aan individuele beoordeling is beslist noodzakelijke stap om het prestaties van de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben ook slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over het dynamiek betreffende de directiekamer. Slechts tweederde (64%) van de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en slechter geworden dan een helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is van mening dat een sector van de bestuurders dezelfde te omvangrijke invloed heeft op beslissingen van een raad van bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen beslist raad” werd genoemd). De typische directeur is met mening datgene ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief is. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat dikwijls bedrijven genkel raadsevaluaties bedienen om het bijdrage betreffende hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak verricht door het general counsel of externe juridisch medewerker. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. De onderzoekt bijvoorbeeld of u bedrijf is comités met de passende manier heeft gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet betreffende de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of de bedrijf zichzelf houdt bij een reeks processen deze in overeenstemming zijn aan de kwasi beste praktijken die door bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van de raad ben om een bijdrage betreffende individuele bestuurders en de interpersoonlijke en groepsdynamiek van bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens toegeven, wordt deze oefening heel vaak niet op een rigoureuze manier uitgevoerd en in veel bureaus is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Dit houding ben een vergissing. Hoewel de moeilijker plus tijdrovender is, biedt een beoordeling van individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste mogelijkheid tot verbetering door de rollen, een bijdrage plus de effectiviteit van allemaal bestuurslid erbij onderzoeken.4 Comments

Leave a Reply